Predavanje o poplavah Cerkniščice

Datum in ura dogodka: četrtek, 19. decembra, ob 18.00 uri

Lokacija dogodka: v prostorih Večgeneracijskega družinskega centra Cerknica, Čabranska ulica 9, Cerknica.

DRUŠTVO MODRO NEBO

vas vljudno vabi na predavanje Mateja Kržiča z naslovom

»Poplavna ne-varnost naselji ob spodnjem toku Cerkniščice

v času ekstremnih poplav in potencialni vpliv ekstremnih poplav

na razvoj turizma na tem območju«

V preteklih stoletjih je bilo območje nižjih predelov naselij Cerknica in Dolenja vas nekajkrat poplavljeno. Pod vplivom podnebnih sprememb se intenzivnost padavin in hitrost pretokov rek povečuje, kar smo opazili tudi pri zadnji večji poplavi v 21. stoletju. V času ekstremnih dogodkov se stanje približuje hidrološki situaciji, ki je bila na območju toka Cerkniščice v času med ledenimi dobami.

Na predavanju bomo podali nekatere zgodovinske statistične podatke o poplavah na območju vasi Cerknica in Dolenja vas in prikazali hidrološko situacijo toka Cerkniščice v času ledenih dob. Predstavljen bo tudi eden od scenarijev, kako lahko take potencialne situacije, katerih verjetnost se veča pod vplivom podnebnih sprememb, pozitivno ali pa negativno vplivajo na število in strukturo obiskovalcev (turistov) Cerknice in Cerkniškega jezera ter na prebivalstvo ob spodnjem toku Cerkniščice.

Predavanje bo v četrtek, 19. decembra, ob 18.00 uri v prostorih Večgeneracijskega družinskega centra Cerknica, Čabranska ulica 9, Cerknica.

Vstop je prost, prijazno vabljeni!

Dogodek organizira Društvo Modro nebo v sodelovanju z Društvom dolomitne lutke. 

Dogodek sofinancira občina Cerknica.

Za vabilo v pdf obliki kliknite tu.