Predavanje o podzemnih povezavah Pivške kotline s Cerkniškim in Loškim poljem

Vljudno vabljeni na predavanje Mateja Kržiča z naslovom Podzemna povezava Pivške kotline in Cerkniškega ter Loškega polja ter priložnosti in ovire za razvoj jamskega turizma v občini Pivka.

Z odkritjem in raziskavami jame Obrh Čolniči na izvirih Cerkniškega jezera med leti 2007 in 2013 in odkritjem in raziskavami jame Mali Obrh v izviru Malega Obrha v Loški dolini v letu 2017 smo pridobili nove podatke o podzemnih povezavah med Pivško kotlino ter Cerkniškim in Loškim poljem. Povezanost vodnih tokov med drugim posredno vpliva na kvaliteto pitne vode na obeh straneh Javornikov saj odpadne in deloma prečiščene odpadne vode iz čistilnih naprav, ki jih spuščamo v podzemlje, ne poznajo občinskih meja.

Predstavil vam bo tudi svoj pogled, geografa, dolgoletnega jamskega vodnika in jamarja na priložnosti in ovire za razvoj jamskega turizma v občini Pivka, ki ga je oblikoval tudi preko terenskega dela v jamah na območju občine Pivka.

Predavanje bo v četrtek, 14. decembra ob 19. uri v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Vstop je prost, prijazno vabljeni!

Predavanje organizira Društvo Modro nebo v sodelovanju s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.