POKRIVALA NA NOTRANJSKEM NEKOČ IN DANES

Dogajanje na Festivalu Notranjskih pokrival, ki je potekal v soboto, 1. aprila 2023 v
telovadnici Osnovne šole v Starem trgu pri Ložu, je popestrilo Društvo dolomite lutke s
predstavitvijo operacije Pokrivala na Notranjskem.

Društvo dolomitne lutke, ki že 6 let aktivno deluje na področju med Notranjsko in
Cerkljansko, si prizadeva za ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave in samooskrbo.
Predvsem v poletnih mesecih pa izvajajo dogodke na področju sonaravnega turizma, kot
različni raziskovalni pohodi: Po Jankovih stopinjah, Grad Lož v času Valvazorja, Čemažev
pohod, Partizanski magacin, S kombijem ob Rapalski meji, Na Slivnico malo drugače,
kolesarski izlet Gradovi in gradišča Loške doline, Tektonski čok Racna gora, Meditativno
kopanje v zgornjem toku Iške, Med Loškim in Cerkniškim poljem, Ledena Golobina.
V zimskih mesecih pa snujejo predvsem različne delavnice in projekte, ki pokrivajo področja,
kot so zgodovina, botanika, obrtništvo, geografija, kultura in še kaj. Operacijo Pokrivala na
Notranjskem, so v društvu pričeli snovati pred dvema letoma, na prvoaprilsko soboto pa so v
Starem trgu pri Ložu predstavili njene sadove. V projektu, ki so ga izvajali skupaj s partnerji v
okviru projekta LAS Notranjska, so raziskali ohranjenost tradicionalnih pokrival ter prisotnost
njihovega izdelovanja, pridobil in pripravil so orodje in opremo ter material za njihovo
izdelavo. Oblikovali delavnice in produkte za prenos znanja kulturne dediščine in njeno
promocijo.
Izdelava polhovih kap
Poglaviten material za izdelavo kap na Notranjskem so bile kože polhov, zato je bil tudi lov na
polhe tradicionalno zelo dobro razvit. Polhe so poleg v namene strojenja kož uporabljali tudi
za hrano, njihovo mast pa kot zdravilo. Tako so na delavnici predstavili orodja in prikazali
postopek izdelave polhovk ter njihov razvoj in uporabo skozi čas.
Izdelava porival iz ovčje volne
Na območju Notranjske so v preteklosti izdelovali različna pokrivala. Imela so praktično
funkcijo zaščite glave. Narejena so bila z majhnim ogljičnim odtisom, iz različnih naravnih
materialov, ki so jih pridobivali iz lokalnega okolja, med drugim tudi iz ovčje volne. Na
delavnici so predstavili postopek, od tega kako ovčjo volno ustrojimo, sfilcamo, ukrojimo in
sešijemo različna pokrivala.
Festival pokrival
Na festivalu pokrival so bila predstavljena in prikazana pokrivala, ki so bila v okviru programa
narejena tako iz polhove kože kot iz ovčje volne. Predstavili so tudi različne klobuke in kape,
ki so jih na Notranjskem uporabljali nekoč pa tudi take, ki jih uporabljamo še danes. Na
modni revija izdelanih pokrival se je izkazalo, da so pokrivala lepa in uporabna ter kot taka
povezujejo tradicijo, današnjo modo in potrebe trga.

Interpretacijski sprehod
Na tri kilometrskem vodenem sprehodu med naseljema Stari trg pri Ložu in mestom Lož smo
spoznali kraje, ki so povezani z izdelovanjem pokrival na Notranjskem v preteklosti, kdo so
nosilci dediščine izdelovanja pokrival ter zanimive zgodbe, ki so povezane z izdelovanjem in
nošenjem pokrival.

Izvedbo operacije sta sofinancirali Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Katarina Temkova